Tất cả
Tướng: 37
Trang Phục: 37
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
176,000đ (ATM)
220,000đ (CARD)
Tướng: 37
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
136,000đ (ATM)
170,000đ (CARD)
Tướng: 60
Trang Phục: 51
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
120,000đ (ATM)
150,000đ (CARD)