Tất cả
Tướng: 37
Trang Phục: 37
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
176,000đ (ATM)
220,000đ (CARD)
Tướng: 37
Trang Phục: 17
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
136,000đ (ATM)
170,000đ (CARD)
Tướng: 36
Trang Phục: 27
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
120,000đ (ATM)
150,000đ (CARD)
Tướng: 41
Trang Phục: 42
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
200,000đ (ATM)
250,000đ (CARD)
Tướng: 44
Trang Phục: 42
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
200,000đ (ATM)
250,000đ (CARD)
Tướng: 41
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
160,000đ (ATM)
200,000đ (CARD)